Chính sách hỗ trợ đại lý làm biển quảng cáo

Đối với khách hàng mới mở cửa hàng hoặc biển đã cũ muốn thay biển quảng cáo: HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE (gọi tắt là BioFine) hỗ trợ phí đặt treo biển quảng cáo từ 1.200.000 đ- 10.000.000đ trên 1 biển tuỳ vào vị trí, diện tích và doanh thu).

HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE thiết kế và gửi file cho khách hàng.

Quyền lợi của BioFine: 

Được sử dụng 80% diện tích biển quảng cáo với mục đích quảng cáo cho HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE

Để đảm bảo biển hiệu đó được duy trì ít nhất 12 tháng HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE yêu cầu khách hàng đặt cọc số tiền tương ứng với số tiền làm biển, sau 12 tháng biển hiệu vẫn được duy trì thì HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE có trách nhiệm phải hoàn trả lại số tiền làm biển quảng cáo  khách hàng đã cọc trước đó.

HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE có quyền hủy hợp đồng nếu biển hiệu không được duy trì trong 12 tháng hoặc biển hiệu bị mất chữ, logo, biến dạng thì BioFine không phải trả lại Đại Lý bất kì chi phí làm biển nào.

HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE yêu cầu khách hàng bán các sản phẩm của HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE theo quy định hợp đồng và doanh thu 1 năm tối thiểu đạt 50 triệu đồng.

Quyền lợi của khách hàng:

Yêu Cầu HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE chỉ được sử dụng 80% Biển Quảng Cáo vào mục đích Quảng Cáo cho HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE, không được treo bất kì hình ảnh, logo quảng cáo nào khác không thuộc HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE

Sau 12 tháng biển hiệu và doanh số bán hàng được duy trì yêu cầu HỢP TÁC XÃ NẤM, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIOFINE hoàn trả lại số tiền đặt cọc làm Biển.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

                 (Ký tên, đóng dấu)                                                                                               (Ký tên, đóng dấu)

post